Xây dựng cấu hình

Bước 1 BO MẠNH CHỦ

Lọc theo giá

Clear

Nền tảng

Hãng sản xuất

Loại ram

Socket

2,249,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: ASROCK
Xuất xứ: Chính hãng
1,590,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: ASROCK
Xuất xứ: Chính hãng
2,050,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: MSI
Xuất xứ: chính hãng
1,590,000 1,450,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: Galax
Xuất xứ: chính hãng
1,990,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: GIGABYTE
Xuất xứ: chính hãng
2,290,000 2,190,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: GIGABYTE
Xuất xứ: chính hãng
1,750,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: Gigabyte
Xuất xứ: Chính hãng
2,190,000 1,890,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: ASROCK
Xuất xứ: Chính hãng
1,550,000 1,350,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: ASROCK
Xuất xứ: Chính hãng
3,199,000 2,990,000
Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: MSI
Xuất xứ: Chính hãng
1
2
...
4